Indigo.mysteria.cz

Další důležité informace

Dominance pravé mozkové hemisféry

Tyto děti mívají dominantní pravou mozkovou hemisféru. To znamená, že jsou hodně kreativní, intuitivní, mají výbornou představivost a vysokou emoční inteligenci. Naše kultura je ale primárně založená na dominanci levé hemisféry, která je lineární, racionální a logická.

Vstup do školy proto často znamená potíže; dítě se musí přizpůsobit zaběhlému způsobu fungování školského systému. Člověk s dominantní pravou hemisférou se učí velmi rychle a často dělá intuitivní skoky. Školský systém, založený na levé hemisféře, ale používá při výuce rutinní opakování faktů, vyžaduje řád a linearitu (jeden fakt za druhým v logickém sledu). Tento přístup děti začne velmi rychle nudit, takže brzy ztrácejí zájem a začnou hledat jiné cesty, jak uspokojit svoji zvídavost. Odtud je už jen krok k získání diagnózy jako porucha pozornosti s hyperaktivitou. Díky jejich intuitivní inteligenci se také stává, že se až po letech školní docházky zjistí, že neumějí správně číst a psát (protože to nepotřebovaly). Většinou jsou pak označeny za „dyslektické“.

Tyto nálepky jsou pro ně pochopitelně traumatizující; mají velký smysl pro „dokonalost“ a tato označení jim říkají, že s nimi něco není v pořádku. Důsledkem snahy zahojit nebo zakrýt tyto rány může být v adolescenci mj. užívání drog nebo poruchy příjmu potravy.

Je proto důležité uznat tyto děti sice za odlišné, nikoli však za dysfunkční. Pokud je odlišnost akceptována a dobře zvládána, dítě může vyrůst bez potíží; pokud ne, bude „dysfunkční a problémové“ (v souladu s „programem“, který mu dospělí uložili).

Velmi vhodný je vzdělávací systém, který vyvažuje pravou a levou mozkovou hemisféru a zahrnuje tvořivou činnost jako hudbu, výtvarné umění, tanec a divadlo. Jedním z vhodných systému může být Waldorfský, který obsahuje uzemňování dítěte v těle, což je pro tyto děti obzvláště důležité. Dalším velmi dobrým systémem je Montessori.

U poruch pozornosti a hyperaktivity se vyhněte Ritalinu a zkuste nějaké alternativy, jako homeopatie a vhodná dietní opatření. Jak se ukázalo, změna stravy s vynecháním fast food produkce může přinést nečekané zklidnění i u dětí s vážnými poruchami chování. Samozřejmostí by ovšem měla být úprava stravy v celé rodině, aby se dítě necítilo vyloučené.

Strava a rozvoj alergií

Nadměrná tělesná citlivost může vést k mnoha potížím, pokud se nehlídá stravování. Tyto děti špatně snášejí průmyslově zpracovanou stravu a umělé přísady, stejně tak cukr a kofein. Sladkosti, uměle barvené nápoje, sušenky, hamburgery, čokolády apod. podporují dysfunkční a hyperaktivní chování. Čokoláda a Coca-cola na ně působí jako drogy, proto budou vybuzené k abnormální aktivitě, kterou mohou následovat vyčerpání nebo záchvaty vzteku. Podobně špatně snášené může být maso včetně kuřecího, pokud je získáno z velkochovů; tam jsou zvířata krmena hormony, antibiotiky a chemikáliemi. Obdobně plné chemikálií jsou konzervované potraviny. Navíc přibývá dětí přecitlivělých na lepek a laktózu, které se objeví v podobě příznaků jako ekzémy, trávicí potíže, chronické rýmy, zánětu v krku a středouší.

Obecně je vhodné eliminovat konzumaci tzv. junk food (strava bohatá na kalorie a aditiva a chudá na vitamíny, minerály a vlákninu) a zaměřit se na přirozené, organické a zdravé alternativy. Pokud dítě trpí změnami nálad nebo alergiemi, je zapotřebí identifikovat příčinu a vypracovat vyvážený stravovací program. Inspiraci lze nalézt např. v knize Doupovcová-Slimáková.

Enormní citlivost na prostředí

Tyto děti jsou mnohem citlivější než bývaly děti předchozích generací; slyší, vidí a vnímají mnohem intenzivněji. Proto mohou být ve stresu s nadměrného hluku, davů lidí, určitých hudebních produkcí či z televizních pořadů. Reakcí na to mohou být až depresivní stavy, destruktivní chování nebo hyperaktivita.

Velmi přínosným je naopak klidné a tiché prostředí s minimem elektronických hraček a zařízení, bez televize. Zdá se, že existuje přímá souvislost mezi objemem a druhem sledovaných televizních pořadů a chováním dítěte.

Do vlivů prostředí patří také vztahy mezi rodiči. Pokud je přítomná zjevná nebo nevyjádřená agrese, dítě ji zrcadlí či vynese na povrch a vyvine si buď dysfunkci nebo obranný mechanizmus. Nemá význam před dítětem cokoliv skrývat, protože dokáže „číst“ vaše energetické pole a rozumí, co si myslíte a co cítíte, i když to zůstane nevyslovené. Pokuste se tedy zejména v raných letech vývoje dítěte minimalizovat stres a hluk, tzn. televizi, elektronické hry a „násilné“ aktivity. Podporujte spontánní hru, představivost, čtení, výtvarnou činnost apod. Vyprávěním pohádek a příběhů pak můžete přirozeně rozvíjet harmonické vztahy v rodině.