Indigo.mysteria.cz

Přístup k dětem

RESPEKTUJTE je. Dávejte jim BEZPODMÍNEČNOU LÁSKU. Milujte je a dávejte to najevo jakýmkoliv způsobem.

Dejte jim možnost VOLBY. Dejte jim SVOBODU, aby se mohly rozvíjet, v rovnováze s dohledem a bezpečnými hranicemi. Stanovte HRANICE na jejich ochranu, ale ne libovolné. Říkejte DŮVODY a VYSVĚTLENÍ PROČ.

Jak jen to je možné, dovolte jim PODÍLET SE NA PRAVIDLECH a spravedlivých a přiměřených důsledcích při jejich porušení. Dávejte jim ÚPLNÁ VYSVĚTLENÍ odpovídající úrovni jejich myšlení. NEMLUVTE K NIM POVÝŠENĚ. NIKDY NEŘÍKEJTE „PROSTĚ PROTO“ nebo „PROTOŽE JSEM TO ŘEKL/A“. Pro indigo to není dostatečný důvod.

Buďte ke svým dětem ČESTNÍ. Říkejte pravdu, poznají to. Nedávejte příkazy, místo toho je POŽÁDEJTE O SPOLUPRÁCI při plnění úkolů (např. včas se připravit k odchodu). NEZKOUŠEJTE s nimi MANIPULOVAT. Nefunguje to. NEPOUŽÍVEJTE VINU, strach nebo zlobu jako nástroje kontroly. Buďte féroví. STŮJTE SI ZA SVÝM. Než řeknete NE, přesvědčete se, zda k tomu máte dobrý důvod a potom neustupujte. NESROVNÁVEJTE své dětství s jejich (když jsem byl malý, museli jsme každý den chodit pěšky pět kilometrů do školy…)

Dejte jim EMOČNÍ PODPORU ve všem co dělají. NASLOUCHEJTE jim. RESPEKTUJETE jejich SOUKROMÍ a osobní prostor. UČTE své děti MÍT V ÚCTĚ ostatní, bez ohledu na jejich schopnosti nebo chování. UZNEJTE svou CHYBU, když nějakou uděláte.

Udělejte si čas na HRANÍ se svými dětmi. Nedělejte za své děti to, co zvládnou sami. PODPOŘTE jejich SÍLU tím, že jim umožníte rozvinout vlastní AUTONOMII. DEJTE jim ZODPOVĚDNOST za nějaké věci v domácnosti a DEJTE JIM VYBRAT, které věci to budou. PODĚKUJTE jim za dobré chování. Používejte ODMĚNY nejméně tak často, jako tresty. To je důležité pro překonání frustrujících období. Dovolte jim, aby byly ÚČASTNY vašeho života. Nechtějte je před ním ochraňovat, nebo budou vědět a pohoršovat se.

RESPEKTUJTE jakékoliv SCHOPNOSTI, které se u nich rozvinou, i když jim třeba nebudete rozumět. POSKYTNĚTE jim odpovídající TRÉNINK a PODPORU k rozvinutí svých talentů – fyzických i metafyzických. OCEŇUJTE jejich SÍLU. UMOŽNĚTE svým dětem TVOŘIT. Buďte OTEVŘENÍ učit se od nich.

PŘÍKLAD EFEKTIVNÍ ŽÁDOSTI rodiče indigového dítěte: "Potřebuju, abys mi pomohl/a přijít včas k doktorovi. Musíme vyrazit za pět minut, abychom to stihli, takže si udělej všechno, co ještě potřebuješ, jako dojít si na záchod. A protože později přijde babička, musíme posbírat hračky, buď teď a nebo hned jak se vrátíme domů. Záleží na tobě, jak se rozhodneš.